Groruddalen Historielags bildebase

Denne bildebasen har sin bakgrunn i et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Bjerke filial, og Groruddalen Historielag. Samarbeidet startet allerede i 1990 med en avtale som skulle sikre allmenheten tilgang til historielagets omfattende og interessante bildesamling. For å oppnå dette ble bildesamlingen plassert på Bjerke filial, og var slik tilgjengelig på stedet i hele bibliotekets åpningstid.

Siden den gang har det skjedd en rivende utvikling når det gjelder muligheten til å dele bildematerialet med alle interesserte uavhengig av tid og rom. Ved at bildebasen nå presenteres på Internett, blir denne kulturskatten virkelig tilgjengelig for et bredt publikum, og den vil være en svært verdifull ressurs for alle lokalhistorisk interesserte, for utflyttede så vel som innflyttere, og ikke minst for skoleelever. Også Internett-presentasjonen er et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek og Groruddalen Historielag.

Samlingen består av fotografier fra Groruddalen, enten i svart/hvitt eller fargebilder. Det er motiver fra landskap, arkitektur, bebyggelse, familieliv, fritid, arbeidsliv, det er portretter og gruppebilder fra skole, foreningsliv, m.m. Basen er under kontinuerlig utvikling og nye bilder kommer til hver dag. Groruddalen Historielag er alltid interessert i flere bilder fra Groruddalen, også fra tiden etter 1948, og historielaget er takknemlige for å få kopiere viktige lokalhistoriske bilder og gjøre disse tilgjengelig for allmennheten. Du kan kontakte Groruddalen Historielag dersom du har bilder som kan være av interesse.

I tillegg til fotografiene er det lagt inn informasjon om hvert enkelt bilde. Vi ønsker tilbakemelding dersom du har kommentarer til bildene eller teksten.

De bildene du finner i denne basen, er samlet inn av Groruddalen Historielag.  Bildene kan ikke kopieres og brukes uten avtale med historielaget og/eller andre eiere. Det er angitt på hvert enkelt bilde hvem som forvalter rettighetene.

En stor takk til alle privatpersoner, organisasjoner og institusjoner som har bidratt til å gjøre samlingen omfattende og variert!

Kontakt

E-post: post@grohi.no

Bla i alle (7367) bildene til Groruddalen Historielags bildebase

Bilder fra samlingen

Johannesløkken
Ile ved Sørlidalen
Kastesteinen i Lillomarka
Hopprenn på plast i Skeidbakken, Årvoll
Uteligger
Nedre (Nordre) Høybråten gård (Mariusgården)
Parti fra Grorud
Vandring i Oldtidsveien